อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 397 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่แจ่ม โดยมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สูงตั้งแต่ 500-1,708 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมียอดดอยสูงสุดคือดอยปุ้งเกี้ย อุทยานแห่งชาติขุนขานนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยป่าหลากหลายชนิด

ทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าดิบเขา และมีแหล่งน้ำสายสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคหลายสาย เช่น แม่น้ำสะเมิง แม่น้ำแม่แจ่ม แม่น้ำขาน แม่น้ำออบลอง เป็นต้น ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้เอง อุทยานแห่งชาติขุนขานจึงมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง เริ่มจากน้ำตกสายต่างๆ เช่น น้ำตกแม่นาเปอะ น้ำตกห้วยตาด น้ำตกห้วยฮ้อม น้ำตกอมลอง หรือจะเป็นบ่อน้ำอุ่นธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ตรงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งน้ำมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38 องศาเซลเซียส สำหรับคนชอบเที่ยวถ้ำ ต้องแวะถ้ำหลวงแม่สาบ ถ้ำ 2 ชั้น ขนาด 150 เมตรที่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามตระการต ผนังถ้ำประดับไปด้วยลวดลายธรรมชาติ และถ้ำแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวนับพันตัว และการชมถ้ำนั้นนักท่องเที่ยวต้องเตรียมไฟฉายให้พร้อม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand