วิจารณ์ขรมพิพิธภัณฑ์น่าน ปรับโฉมใหม่ ไม่สอดคล้องความเป็นโบราณสถานเก่าแก่กว่า 120 ปี สูญเสียความเป็นเมืองเก่า ด้านหัวหน้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ยอมรับขัดต่อความรู้สึกเตรียมหารือหน่วยงานเพื่อแก้ไข จากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มนักอนุรักษ์เมืองน่าน และโซเชียล ถึงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน หลังมีการปิดปรับปรุงนานกว่า 3 ปี ด้วยงบประมาณรวม 34,810,000 บาท 

แต่การปรับปรุงกลับไม่สอดคล้องกับความเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 120  ปี และพื้นที่เมืองเก่าน่าน จนทำให้เกิดการตั้งคำถาม และกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปรับปรุงใหญ่ครั้งนี้แต่ไม่คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์โบราณสถาน เมื่อวันที่ 10 ม.ค.น.ส.ชลลดา สังวร  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน กล่าวว่า อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านมีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และมีความจำเป็นต้องปรับปรุง โดยสำนักสถาปัตยกรรมและกลุ่มเทคนิคศิลปกรรม สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบตัวอาคารและการออกแบบการจัดแสดง ซึ่งมีการปิดปรับปรุง ตั้งแต่ ปี 2558 ที่เป็นการซ่อมอาคารภายนอกและหลังคาด้วยงบประมาณ 13,880,000 บาท และปี 2559 ได้มีการซ่อมตัวอาคารและด้านในตัวอาคาร  ด้วยงบประมาณ 9,480,000  บาท และ ปี 2560  มีการปรับปรุงโถงทางชั้นบนและล่างและห้องโถงกลาง รวม 3 ห้อง ใช้งบประมาณ 11,450,000 บาท  รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 34,810,000 บาท
ทั้งนี้การออกแบบได้มีการสืบค้นประวัติจากภาพถ่ายและหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้กลับไปสู่ความเป็นอดีตมากที่สุด โดยการเปลี่ยนราวไม้ระเบียงหน้ามุข และลวดลายหน้าบันที่เปลี่ยนไปจากอาคารเดิมก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีการสืบค้นพบภาพถ่าย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นภาพที่เก่าแก่ที่สุดที่สืบค้นได้จึงได้นำมาออกแบบให้ตรงตามภาพ ส่วนกรณีการเปลี่ยนสีตัวอาคารจากเดิมเป็นสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองอ่อน  เนื่องจากมีการขูดชั้นสีของตัวอาคารจนลึกสุด และพบว่าเป็นสีเหลืองอ่อนจึงได้มีการทาสีตัวอาคารเป็นสีดังอาคารในปัจจุบัน  สำหรับกรณีประตูอลูมิเนียม ซึ่งอาคารเดิมก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันแต่สีอาจดูกลมกลืน กับตัวอาคารทำให้ไม่ขัดสายตา   ซึ่งยอมรับว่าขัดต่อความรู้สึกตามกระแสวิจารณ์ จะขอนำเข้าหารือกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อหาทางแก้ไข เนื่องจากการออกแบบและปรับปรุงเป็นการดำเนินงานจากส่วนกลางทั้งหมด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews