โรงงานยาสูบวอนคลังทบทวนใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตใหม่ หลังพบบุหรี่ต่างชาติได้ประโยชน์เสียภาษีถูกลง ห่วงยืดเยื้อทำบุหรี่ของไทยตาย ขณะที่โรงงานยาสูบจ่อขาดทุน 6 พันล้าน ปี 62 ต้องปาดน้ำตาขายบุหรี่ น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า ต้องการเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนประกาศกระทรวง

เกี่ยวกับโครงสร้างอัตราภาษียาสูบ ใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ใหม่ เนื่องจากหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมกับการค้าบุหรี่ในประเทศ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ร้านค้ายาสูบ และโรงงานยาสูบเองได้รับผลกระทบ แต่ขณะเดียวกันมีบุหรี่จากต่างประเทศบางยี่ห้อได้ประโยชน์เสียภาษีถูกลง ทั้งนี้ หากไม่มีการทบทวนภาษีสรรพสามิตใหม่ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงงานอย่างมาก โดยยอดผลิตปี 61 คาดว่าจะผลิตเหลือ 17,000 ล้านมวน ลดลงจากปี 60 ที่ผลิต 28,000 ล้านมวน และคาดปี 62 จะเหลืออยู่ที่ 8,500 ล้านมวน ขณะที่ผลประกอบการคาดจะขาดทุนจากปี 61 ที่ 1,575 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4-5 พันล้านบาทในปี 62. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews