ชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ การจัดดอกไม้จากศิลปินนักจัดดอกไม้ที่ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ก่อตั้งโดยศิลปินนักออกแบบและจัดดอกไม้ไทยชื่อดัง สกุล อินทกุล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ครบ 80 พรรษา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน พระผู้ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนาการแห่งงานศิลปกรรม และงานหัตถกรรมของชาติ รวมทั้งงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทย พิพิธภัณฑ์ได้ถูกเนรมิตขึ้นภายในบ้านโบราณ สไตล์โคโลเนียล อายุกว่า 100 ปี พร้อม ศาลาไทย กลางสวน จัดเป็นห้องจัดนิทรรศการ 2 ชั้นรวมทั้งหมด 7 ห้อง คือ ห้องหอภาพดุสิต โลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้ อุโบสถดอกไม้ หอมรดกวัฒนธรรมดอกไม้ หอมรดกวัฒนธรรมดอกไม้ ปากกาและดินสอ และห้องหัวใจแห่งการจัดดอกไม้สมัยใหม่ ภายในแสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ และวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ งานมาลัยเครื่องแขวน พานดอกไม้ บายศรี ดอกไม้สดประดิษฐ์เล็กๆ กระทง และใบตอง โดยมีตัวอย่างงาน วางไว้ให้ชม ตลอดจนภาพถ่ายวิถีชีวิตของคนโบราณและงานสถาปัตยกรรมของเขตดุสิตในสมัยอดีต

สำหรับชั้นที่ 2 เป็นการชมความงามของดอกไม้ในบรรยากาศที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง คือการเดินชมสวนรอบๆ พิพิธภัณฑ์ฯ สดสวยสะพรั่งไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ทั้งไม้ใบและไม้ดอกมงคล ที่ปลูกตามความเชื่อของไทยโบราณ เช่น มีไม้ดอก-ไม้ประดับที่ปลูกรายรอบ อาทิ จำปี จำปา มะลิ ดอกแก้ว ดอกพิกุล ดอกรัก และดอกพุด รวมทั้งกล้วยตานีสีดำ ที่ใช้ในงานใบตองของไทย หลังเดินจบ แวะนั่งพักจิบน้ำชาพร้อมมีขนมไทยไว้คอยบริการ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมวัฒนธรรมดอกไม้ มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น การทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ หรือกิจกรรมการเรียน การจัดดอกไม้สด และการประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย เช่น งานร้อยมาลัย งานพุ่มดอกไม้ งานกระทง และ งานใบตอง เป็นต้น โดยครูผู้สอนเป็นครูอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะการจัดดอกไม้ไทย
ที่ตั้ง : ซอยสามเสน 28 แยกองครักษ์ 13 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต ผู้สนใจสามารถแวะมาชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามข้อมูล โทร.0 2669 3633
/ขอบคุณ ททท