ที่นี่คือบ้านที่รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตที่ผูกพันกันระหว่างควายกับคนไทยซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตกาล ซึ่งควายไม่เพียงเป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรมเท่านั้น หากยังเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่มี ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยทีเดียว แม้ปัจจุบันการใช้แรงงานจากควายเริ่มลดน้อยลง เพราะถูกเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ วิถีชนบทไทยค่อยๆ เลือนหายไปตามกระแสธารแห่งกาลเวลา

แต่บ้านควายไทยแห่งนี้ก็ยังคงพยายามรักษาและรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นไม่ให้สูญหาย โดยที่นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่ ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนาภาคเหนือ และมีการแสดงของควายและการดำเนินชีวิตชาวนาที่ใช้ควาย ในการทำงานต่างๆ เช่น หีบอ้อย ฉุดรหัสวิดน้ำ ฯลฯ พร้อมกับการสาธิตขึ้นขี่หลังควาย เล่นดนตรีบนหลังควาย ส่วนบริเวณลานกลางแจ้งนั้นเป็นลานสาธิตสำหรับการปลูกข้าว โดยแสดงขั้นตอนตั้งแต่ดำนา ไถนา หว่าน ฝัดข้าว นวดข้าว ตำข้าว จนกลายเป็นข้าวสารพร้อมหุง และยังมีบ้านจำลองของชาวนาไทยให้คุณได้ชมยุ้งข้าว วิถีชีวิตของชาวนา และทริปเดินชมบ้านควายไทยนี้จะถูกปิดท้ายด้วยการแข่งขันวิ่งควายที่น่าสนุกสนาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand